وزیر بهداشت و درمان در تاریخ پنجشنبه ۱۴ آذر ماه از روند پیشرفت پروژه بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهید مفتح ورامین بازدیدکرد. عملیات ساخت جایگزین بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهید مفتح ورامین از تیرماه امسال در زمینی به مساحت ۲۴۵۰۰ متر مربع و زیربنای ۲۲۴۵۰ متر مربع با دارا بودن بخش های بستری داخلی، بستری جراحی، بستری زنان و زایمان، بستری روانپزشکی، بخش های ویژه و اورژانس و با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد، آغاز شده و ادامه دارد.