حضور مهندس محمود زاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی و فرماندار مهاباد ، نمایندگان شرکت مادر تخصصی ، مجری منطقه ، مشاور و پیمانکار در محل پروژه بیمارستان ٣۵٠ تختخوابی مهاباد و بررسی فعالیت کارگاه و روند پیشرفت عملیات اجرایی در یک ماه اخیر