دوشنبه ۱۶ خرداد دکتر رحیمی معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر استانی آذربایجان غربی از پروژه بیمارستانی ۳۵۰ تختخوابی مهاباد دیدن کردند در این بازدیدکه باحضور  نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی و مسئولین این شهر  صورت گرفت ، تاکید دکتر رحیمی برای از بین بردن موانع پیشرفت این پروژه بود.