جمعه ۲۶ آبان مهندس ابراهیم نیکدل مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی و هیات همراه از پروژه بیمارستانی ۹۱ تختخوابی شهرستان گالیکش بازدید به عمل آورده و در سالن جلسات با نمایندگان فرمانداری این شهر برای رفع موانع پیشرفت پروژه جلسه ای برگزارکردند . مدیر عامل شرکت ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت فیزیکی این پروژه خواستار تلاش مضاعف به منظور امکان بهره برداری این پروژه تا پایان دوره دولت سیزدهم گردید .