چهارشنیه صبح ۷ مهر مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ؛درمانی به همراه هیات همراه از پروژه بیمارستانی ۲۲۲ تختخوابی تنکابن بازدید کردند این بیمارسنان در زیر بنای به مساحت ۱۷.۵۴۳و با پیشرفت فیزیکی ۷۹%  در حال اجرا می باشد .  پیمانکار این پروژه شرکت  آذر یورد تبریز و مشاور اجرا شرکت فردافن پارس می باشد .