به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی صبح شنبه ۲۷ شهریور مجید احمری مدیر عامل از پروژه ۱۶۰ تختخوابی فسا بازدید  و با رئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتر خالقی دیدار کرد در این جلسه که در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید در خصوص رفع موانع و زمان تحویل به بحث و گفتگو پرداختند .