پنجشنبه ۲۶ خرداد مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی و علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی ازپروژه بیمارستانی ۲۸۰ تختخوابی این شهر بازدید کردند و جلسه ایی با حضور شرکت پیمانکار و مشاور انجام گردید تا برای پیشرفت قیزیکی این پروژه تصمیماتی اتخاذ گردید پیمانکار این پروژه شرکت مهندسی چاوش راه بنا و مشاور طرح شرکت مشاورین شورا می باشد .