به گزارش روابط عمومی شرکت مادر نخصصی توسعه و تحهیز مراکز بهداشنی ، درمانی  صیج چهارشنیه ۱۷ شهریور مجید احمری مدیر عامل و هیات همراه ار پروژه بیمارستانی ۲۷۳ تختخوابی قائمشهربازدید کردند این پروژه با زیر بنای ۲۴۱۶۷متر مربع و با پیشرفت فیزیکی ۹۰% در حال اجرا است پیمانکار این پروژه شرکت مهندسی توسعه ابنیه فنی و مشاور طراح و ناظر شرکت مهندسین مشاور شورا می باشد .