بازدید مدیر عامل شرکت از پروژه بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بم در معیت معاون محترم امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، امامت محترم جمعه شهرستان بم و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بم و عوامل اجرایی پروژه