به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی، صبح روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه استاندار و هیات همراه از پروژه  بیمارستان ۲۲۲ تختخوابی تنکابن بازدید کردند. در این بازدید مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی ، توضیحاتی را در خصوص این پروژه به دکتر نوبخت و هیات همراه ارائه کرد .