دوشنبه ۱۶  خرداد آیین افتتاحیه بیمارستان ۸۵ تختخوابی شهرستان پیرانشهر با نام سر دار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور دکتر رحیمی معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت و مسولین این شهر انجام شد . بیمارستان ۸۵ تختخوابی شهید سردار قاسم سلیمانی آماده خدمت رسانی به مردم شریف این شهر گردید .