به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی پروژه۱۶۰ تختخوابی بیمارستان شهدای سلامت شهرستان ملارد تحویل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی ایران قرار گرفت و آماده بهره برداری شد .