به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی ظهر امروز جلسه مناقصه عمومی بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بوکان برگزار شد.