به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی ظهر امروز ۲۳ شهریور جلسه مناقصه عمومی دو مرحله ای سازه ساختمانهای اصلی و جنبی بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی بابلسر با حضور اعضا در ساختمان این شرکت برگزار گردید .