به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی ظهر امروز مناقصه عمومی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهرستان بم با حضور مدیر عامل محترم و نماینده وزارت بهداشت در ساختمان شرکت صورت پذیرفت .