برگزاری مناقصه عمومی ۲ دستگاه تصفیه فاضلاب جهت بیمارستان های ۱۶۰ تختخوابی ملارد و ۱۶۰ تختخوابی شهر قدس

مناقصه عمومی ۲ دستگاه تصفیه فاضلاب جهت بیمارستان های ۱۶۰ تختخوابی ملارد و ۱۶۰ تختخوابی شهر قدس در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ به مبلغ اولیه ۱۴ میلیارد ریال با حضور ۶ شرکت در محل سالن جلسات شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها برگزار گردید.