مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ۱۱ دستگاه آسانسور جهت بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ به مبلغ اولیه ۵۰میلیارد ریال با حضور ۳ شرکت در محل سالن جلسات شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها برگزار گردید.