بازگشایی پاکت “ج” مناقصه تکمیل بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک مورخ شنبه ۹۹/۰۱/۳۰ با شرکت ۴ پیمانکار و مبلغ برآورد ۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.