بازگشایی پاکت “ج” مناقصه تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی اشنویه مورخ شنبه ۹۹/۰۱/۲۳ باحضور ۳ شرکت پیمانکار و مبلغ برآورد ۲۲۵,۲۴۵,۸۳۰,۸۱۷ ریال.