بازگشایی پاکات “الف و ب” مناقصه بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک مورخ شنبه ۹۹/۰۱/۲۳ با حضور ۴ شرکت پیمانکار و مبلغ برآورد ۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.