شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور

معرفی شرکت

شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور ، اولین شرکت تخصصی در احداث بیمارستان‌در کشور است که به منظور مدیریت و هماهنگی توسعه و بهینه سازی، افزایش کیفیت، کاهش زمان اجراو قیمت تمام شده طرح‌های بیمارستانی در سراسر کشور، به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید. شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور در سال ۱۳۹۷ پس از تصویب در هیئت محترم دولت آماده خدمت رسانی آحاد ملت شریف ایران اسلامی می‌باشد.