دکتر رضا آریان پور نماینده مردم شریف شرق استان گلستان ( گالیکش ) در دفتر مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی ملاقات و گفتگو کردند و به بررسی وضیعت پروژه بیمارستان گالیکش پرداختند.