سه شنبه ۳ خرداد همایش مدیران فنی دانشگاه هها و دانشکده های علوم پزشکی و درمانی کشور در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی برگزار گردید . افتتاحیه این همایش با مدیریت مهندس ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت انجام شد. در محور اول سخنرانان این همایش دکتر اسدی  معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت و مهندس احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه وتجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی و مهندس معظمی معاون برنامه ریزی دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی انجام شد .این سمینار با ۵ محور تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت .