جمعه ۳۰ اردیبهشت جناب دکتر یوسف نوری وزیر محترم آموزش و پرورش از پروژه ۳۵۰ تختخوابی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بازدید کردند نماینده مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهر و نماینده های شرکت مادر تخصصی در این بازدید مقام وزارت را همراهی کردند . پیمانکار این پروزه شرکت مهندسی عمران آذرستان و مشاور طرح شرکت مهندسین مشاور نوی می باشد پیشرفت فیزیکی این طرح در کل ۱۵ درصد و پیشرفت سازه ۳۵درصد است .