به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی یکشنبه صبح ۲۴ بهمن مجید احمری مدیر عامل با جلال محمود زاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی وامیر قادری فرماندار این شهر از پروژه ۳۵۰ تختخوابی بازدید کردند و برای رفع موانع پیشرفت این پروژه به راهکار و گفتگو پرداختند  . هم اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ بیمارستان ۳۵۰ تختوابی مهاباد به بالای ۳۰ درصد رسیده و باتوجه به اینکه مراحل فونداسیون و زیربنایی آن به اتمام رسیده ساخت طبقاتی آن با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.