چهارشنبه ۲۹ تیر ماه مهندس مجید احمری مدیر عامل به همراه معاونت های شرکت مادر تخصصی از پروژه بیمارستان ۴۰۰ نخنخوابی شهرستان اسلامشهر بازدید کردند و برای سرعت بخشیدن به پیشرفت فیزیکی این طرح جلسه ایی با حضور مدیر عامل پیمانکاردر سالن اجتماعات پروژه برگزار گردید .