روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ همزمان با تشکیل کمیسیون رفع نقص بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی فسا، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بهمراه معاونین فنی-اجرایی و طراحی-مهندسی از بیمارستان امام حسین(ع) فسا بازدید بعمل آورده و در محل پروژه جلسه ای با حضور رییس، معاون توسعه و مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.