شنبه ۲۳ مهر جلسه ای با حضور مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی و محسن منصوری فرماندار شهرستان ورامین و هیات همراه برای رفع موانع روند پیشرفت پروژه و تحقق زمانبندی اتمام اسکلت بیمارستان شهید مفتح ورامین با حضور مدیر عامل پیمانکار و مشاور در سالن جلسات برگزار گردید.