به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان فسا تحویل موقت گردید بهره بردار  پروژه دانشگاه علوم پزشکی و درمانی فسا می باشد پیمانکار شرکت مهندسی ساید بتن و مشاور مهندسین مشاور پایاب طرح می باشد زیر بنای کل ۱۵۴۷۳ متر مربع و در زمینی به مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع احداث گردیده است .