به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی دوشنبه ۱۷ مهر مجمع عمومی سالیانه شرکت با حضور هیات مدیره و اعضا به ریاست دکتر بهروز رحیمی معاونت توسعه مدیریت منابع وزارت بهداشت در سالن جلسات شرکت برگزار گردید .  اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت ،اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲ و در آخر بررسی چارت تشکیلاتی شرکت برگزار گردید .