برگزاری ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات با همکاری و مشارکت شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها

ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات با همکاری و مشارکت شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها با شعار ایجاد عزم ملی برای هماهنگی نهادهای ذیربط و افزایش مشارکت های مردمی در جهت ساخت و تجهیز بیمارستان های ایمن و تاب آور و پاسخگو با طراحی های نو آورانه در روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه سال جاری در مرکز  همایش های بین المللی رازی برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کنگره می توانید به نشانی www.hospitalbuild.ir مراجعه نمائید.