به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی سه شنبه ۱۱ مرداد جلسه ایی در دفتر مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی با نماینده مردم شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی و معاونت اجرایی شرکت و پیمانکار در خصوص رفع موانع پیشرفت پروژه بیمارستانی ۲۰۶  تختخوابی شهرستان شوش در استان خوزستان صورت پذیرفت .