صبح امروز ۱۷ آذر ماه ، آقای مهندس مجید احمری ،نماینده دفتر فنی دانشگاه ایران ،مهندسین مشاور و پیمانکار با جناب مهندس عبدالرضا چراغعلی معاون  عمرانی استانداری تهران دیدار و گفتگو کردند جلسه در خصوص هم افزایی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی ملارد تشکیل گردید و نتایج مطلوب و موثری در پی داشت .