دیدار مدیر عامل شرکت مادر تخصصی با جناب آقای عسگری نماینده محترم مردم شریف شهرستان داراب در مجلس شورای اسلامی و مذاکره پیرامون بیمارستان جدید الاحداث داراب .