دکتر مهرزاد لطفی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و هیئت همراه با مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی در راستای بررسی روند اجرایی پروژه های بیمارستانی استان فارس و رفع موانع و مشکلات اجرایی دیدار و گفتگو کردند