دیدار جناب آقای کعب عمیر نماینده محترم مردم شهرستان شوش در مجلس شورای اسلامی با مهندس مجید احمری مدیرعامل