سه شنبه ۲۹ شهریور در سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی جلسه ایی با حضور معاون اجرایی شرکت با مدیران و کارشناسان اجرایی برگزار گردید .در این جلسه مسعود منصوری به بررسی رفع موانع پیشرفت و بهبود بخشیدن به روند راهبردی پروژه ها تاکید کردند .