چهارشنبه ۲۰ مهر جلسه ای با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت مادر تخصصی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران ، شرکت پیمانکار،مشاور و هیات همراه در بیمارستان ۲۷۳ تختخوابی رازی قائمشهر برگزار گردید و با توجه به اتمام پروژه طبقه به طبقه  ساختمان اصلی بیمارستان تحویل دانشگاه برای تجهیز قرار گرفت .