دوشنبه ۱۷ مهر مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برگزار و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مجدانه مهندس علی معظمی ،مهندس ابراهیم نیکدل بعنوان مدیر عامل جدید معرفی گردید . دکتر بهروز رحیمی با اشاره به تلاش و زحمات مهندس مجید احمری در رشد و تعالی شرکت از زمان تاسیس و مهندس معظمی در زمان تصدی ، آرزوی موفقیت و  پیشرفت مجموعه را با مدیریت جدید داشتند.