به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی صبح امروز ۲۷ مهر بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام تحویل موقت گردید .بهربردار این پروژه دانشگاه علوم پزشکی ایلام میباشد .