به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی بیمارستان شهدای سلامت شهرستان ملارد به مساحت ۳۱۳۸۸ متر مربع و زیر بنای ۱۶۲۱۷ متر مربع در ۴ طبقه تحویل موقت شد به دستگاه بهره بردار جهت استقرار تجهیزات پزشکی. این بیمارستان دارای بخشهای اورژانس ، N.I.C.U زنان و زایمان ، بستری اطفال ،جراحی ، بستری روانی ، دیالیز ، ICU، CCU درمانگاه تخصصی می باشد .