به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی عملیات اجرایی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی امام حسین (ع) فسا رو به اتمام بوده و به زودی آماده تحویل به دانشگاه علوم پزشکی فسا می باشد .زیر بنای کل پروژه ۱۵۵۶۶ متر مربع و در ۴ طبقه بنا گردیده است .  این بیمارستان دارای بخشهای  رادیولوژی – آزمایشگاه – فیزیوتراپی – اورژانس – درمانگاه – PICU – ICU – PCCU – CCU – NICU – دیالیز – بستری جراحی – اطفال و نوزادان است .