تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت از بهره‌برداری هشت بیمارستان که توسط این شرکت در حال ساخت است، در شهرهای شهر قدس، ملارد، آذرشهر، ایلام، قائمشهر، نجف آباد، تنکابن و عجب شیر تا پاییز امسال خبر داد.

مجید احمری روز شنبه در گفت ‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره پروژه‌های بیمارستانی که توسط شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ساخته می‌شود، بیان کرد: بیمارستان‌ها در کشور به سه صورت ساخته می‌شود؛ تعدادی از پروژه‌ها توسط سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی، تعدادی توسط دفاتر فنی دانشگاه‌های علوم پزشکی و تعدادی توسط شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز درمانی که زیرمجموعه وزارت بهداشت است، ساخته می‌شود.

وی با اشاره به پیشینه تشکیل شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی در زیرمجموعه وزارت بهداشت، اظهار کرد: در سال ۹۶ شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی تشکیل و از سال ۹۷ تعداد ۱۰ پروژه بیمارستانی به این شرکت واگذار شد. در خرداد ۹۷ در هیات دولت مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن، پروژه‌های بیمارستانی سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی به این شرکت منتقل شد. پس از این مصوبه، سهم سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی در بیمارستان‌سازی کمتر شد. بر اساس قانون بودجه ۹۹ این شرکت بالغ بر ۴۳ پروژه بیمارستانی شامل ۱۰ هزار تخت بیمارستانی را اجرا می‌کند. این پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی ۲ درصد تا آماده تحویل را شامل می‌شوند.

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها چقدر است؟

احمری درباره درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایی که این شرکت مجری آنهاست، گفت: بیمارستان شهر قدس را با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۵ درصد در پاییز ۹۷ تحویل گرفتیم و اکنون این پروژه با پیشرفت ۹۸ درصد آماده تحویل است.

وی ادامه داد: البته پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایی که تحویل این شرکت شد، متفاوت و حتی روند برخی پروژه‌ها متوقف شده بود. در یک سال و نیم اخیر، رشد فیزیکی اکثر این پروژه‌ها بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ درصد است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت درباره پیشرفت فیزیکی ۸ پروژه‌ای که امسال به بهره برداری می‌رسد، اظهار کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی شهر قدس ۹۸ درصد، پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۱۶۰ تخت خوابی ملارد ۸۶ درصد، پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۸۳ تخت خوابی آذرشهر ۸۴ درصد، پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۲۲۲ تخت خوابی تنکابن ۷۵ درصد، پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۳۷۶ تخت خوابی ایلام ۸۵ درصد، پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۲۷۳ تخت خوابی قائم شهر ۸۱ درصد، پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۲۱۶ تخت خوابی نجف آباد ۷۶ درصد و پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۸۲ تخت خوابی عجب شیر ۷۹ درصد است.

زمان تحویل ۸ پروژه بیمارستانی در سال جاری

احمری در پاسخ به این سوال که هشت پروژه بیمارستانی تا چه زمانی تحویل داده می‌شوند، گفت: اگر مشکل منابع مالی وجود نداشته باشد، این پروژه‌های بیمارستانی از همین ماه تا پاییز سال جاری تحویل داده می‌شود و به بهره برداری می‌رسد. البته این هشت پروژه فقط شامل پروژه‌های بیمارستانی هستند که توسط شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: اصول کار به این شکل است که پروژه احداث شده از طریق دفتر فنی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی بهره بردار تحویل شده و تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی را مستقر کرده و بیمارستان وارد چرخه خدمت رسانی می‌شود.

توجه به خواسته‌های بهره بردار از مراحل ابتدایی ساخت بیمارستان

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت اظهار کرد: وزارت بهداشت از سال‌ها پیش به دنبال این بود که پروژه‌های بیمارستانی را به دلایل مختلف خود بسازد. زیرا وزارت بهداشت به بهره بردار نهایی پروژه‌ها که دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، نزدیک‌تر است. وقتی وزارت بهداشت پروژه‌ها را خود می‌سازد، دانشگاه‌های علوم پزشکی از ابتدا در کنار پروژه هستند و خواسته‌های نهایی آنها رعایت می‌شود. در این صورت نیازهای منطقه‌ای و اولویت‌های بهره بردار از ابتدا برطرف می‌شود و اگر نقص‌ها به صفر نمی‌رسد، به حداقل خواهد رسید.

وی بیان کرد: از مرحله نیازسنجی تا تحویل پروژه‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی، هماهنگی کامل وجود دارد و در نتیجه کیفیت ساخت بیمارستان‌ها افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه دوباره کاری‌ها نیز به حداقل می‌رسد. در گذشته بیمارستان‌ها ساخته می‌شدند و بهره بردار بر اساس نیازها مجبور می‌شدند تغییراتی در آن ایجاد کنند. هدف این است که این تغییرات ایجاد نشود و در کوتاه‌ترین زمان وارد مرحله بهره برداری شویم.