جلسه مشترک مجریان و کارشناسان حوزه فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در راستای رفع ابهامات و اتخاذ رویه مشترک در محل سالن همایش های شرکت برگزار گردید.

 

جلسه مشترک مجریان و کارشناسان حوزه فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در راستای رفع ابهامات و اتخاذ رویه مشترک در محل سالن همایش های شرکت برگزار گردید. این جلسه با حضور جناب آقایان مهندس حمزه مصطفوی و مهندس پارسا از سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع بخشنامه ۹۷/۱۷۴۴۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ با حضور مجریان و کارشناسان فنی و اجرایی شرکت مادر تخصص ساخت و تجهیز بیمارستان ها در محل سالن همایش های شرکت در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ برگزار گردید.