جلسه ای در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ در سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی جهت بررسی موانع و مشکلات اجرایی بیمارستان ۲۱۶ تختخوابی نجف آباد با حضور مسعود منصوری معاونت محترم فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی کشور و مدیران عامل مشاور و پیمانکار پروژه تشکیل گردید .