جمعه ۱۷ تیرماه وزیر بهداشت و درمان در سفر استانی دولت به استان کردستان از پروژه بیمارستانی ۱۰۰ تختخوابی شهرستان کامیاران بازدید کردند .