چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت نماینده مردم اسد اباد  در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار شهر و ریاست دانشگاه علوم پزشکی به اتفاق معاونت توسعه دانشگاه و نمایندگان کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار از پروژه ۱۲۸ تختخوابی اسد آباد همدان بازدید کردند در این دیدار بحث و تبادل نظر در خصوص رفع مشکلات پیشرو پروژه و قول مساعدت نماینده مجلس در تامین اعتبارات لازم از ارگانهای ذیربط صورت پذیرفت .