به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی روز پنجشنبه سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و دکتر خالقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا از پروژه بیمارستانی ۱۶۰ تختخوابی امام حسین (ع) این شهرستان بازدید کردند .