محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور بهمراه محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و هیات همراه از پروژه بیمارستانی در حال احداث اشنویه بازدید کردند .