بازدید معاونت پارلمانی رئیس جمهور، استاندار فارس، نمایند مردم شریف مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها از بیمارستان مرودشت

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها، جناب آقای دکتر حسینعلی امیری معاونت محترم پارلمانی رئیس جمهور، استاندار محترم فارس، نماینده محترم مردم شریف مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان و مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ از پروژه‌ی در دست احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی مرودشت بازدید کردند و در روند اجرایی این پروژه قرار گرفتند.